Linden-IT & MVO

Als zakelijke dienstverlener, gespecialiseerd in het detacheren van ICT professionals en het leveren, installeren en onderhouden van IT systemen, heeft Linden-IT BV een belangrijke rol in de samenleving voor haar klanten, opdrachtgevers, medewerkers en leveranciers. Als gevolg daarvan hebben onder andere onze medewerkers, de ontwikkeling van onze medewerkers, het klimaat en goed ondernemerschap een centrale plek binnen ons organisaties.

Middels deze beleidsverklaring geeft de directie van Linden-IT BV haar visie en beleid weer ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring en programma in acht te nemen en eenduidig kenbaar te maken bij onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

We opereren als bedrijf natuurlijk in een grotere wereld. En daar hebben we aandacht voor. Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan het financieel gezond houden van onze eigen organisatie. We letten ook op de gezondheid van onze medewerkers, op het milieu en op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Ons beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt onder andere verder ondersteund door onze ISO beleidsverklaring en NEN certificering.

Meer weten over ons?
Wij staan altijd klaar voor een koffietafelgesprek!

Neem contact op

Mogelijkheden bij Linden-IT

Werkgeverschap

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Medewerkerstevredenheid is voor ons bedrijf daarom de allerbelangrijkste KPI. Daarom meten wij die regelmatig en sturen wij daarop. Wij willen dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en zich goed ondersteund voelen door de organisatie. Want alleen dan ontstaat er ruimte om aandacht te hebben voor de behoeften van collega’s en klanten. Alleen dan ontstaat er verbinding op menselijk vlak en een spirit om samen te gaan voor het maximale resultaat.

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich voortdurend blijven ontwikkelen. We investeren daarom fors in de opleiding van onze medewerkers. We hebben een eigen opleidingscentrum dat allerhande ICT-opleidingen biedt en hebben onze eigen MBO niveau 4 opleiding. Daarnaast moedigen wij ook aan als medewerkers zich op andere vlakken ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan persoonlijke ontwikkeling.

Onder medewerker ontwikkeling verstaat Linden-IT allereerst het creëren van een gezonde, goede en veilige werkomgeving voor haar werknemers. We geloven dat geen enkele zakelijke activiteit zo urgent of belangrijk is dat deze op onveilige wijze mag worden uitgevoerd. Deze uitgangspunten worden verder omschreven in ons verzuimprotocol en tevens onderschreven in ons RI&E beleid, onze klachtenprocedure en het agressie en geweld protocol.

Daarnaast investeert Linden-IT veel in een ontspannen en positieve werksfeer door regelmatig teambuildinguitjes (minimaal vier keer per jaar). Omdat veel medewerkers op locatie werken, bezoeken wij onze medewerkers minimaal 1 x per 6 weken om zo op de hoogte te blijven van de thuissituatie, de voortgang in ontwikkeling en de stand van zaken bij de opdrachtgever. Daarnaast communiceert Linden-IT op een open en eerlijke manier over haar beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen. Dit alles met als doel om een eenduidige bedrijfscultuur te creëren waarin onze medewerkers zich kunnen herkennen en zich thuis zullen voelen. Ook hanteren we een zogenaamd diversiteitsbeleid als het gaat om onze medewerkers en bieden we eveneens kansen aan minderheidsgroeperingen.

Klimaat

Duurzaamheid is een belangrijk begrip binnen de organisatie. Zo streven we ernaar om onze invloed op het milieu te minimaliseren. Onze kantoor locaties zijn bewust gekozen op bereikbaarheid met het openbaar vervoer en mogelijkheden voor het laden van auto’s en mobiliteitsplannen. Alle activiteiten worden hier uitgevoerd met erkenning van de verantwoordelijkheden van Linden-IT tegenover het natuurlijke milieu waarin we leven en werken waarbij we ons houden aan alle geldende plaatselijke wetten, regels en afspraken. Metingen van belangrijke milieuinvloeden zoals energie- en waterverbruik en uitstoot van vaste afvalstoffen onderstrepen onze aanpak in het voorkomen van schade aan het milieu.

Datacenters slurpen energie en ook de netwerkvoorzieningen en endpoints vragen behoorlijk wat stroom. ICT stijgt ieder jaar in de ranglijst van activiteiten die een grote impact hebben op het milieu. Wij zijn ons daar voortdurend van bewust en nemen alle mogelijke maatregelen om dat energiegebruik in te dammen. Groene ICT is dan ook belangrijk. Het is een manier om het milieu te dienen, en tegelijkertijd de investeringen te beperken. Immers, hoe minder energie onze datacenters gebruiken, hoe minder we door hoeven te rekenen aan onze klanten.

Daarnaast doen we er alles aan om onze eigen bedrijfsvoering zo groen mogelijk te maken. We moedigen medewerkers aan om te kiezen voor leaseauto’s die minder CO2 uitstoten, faciliteren elektrisch rijden en streven ernaar om het aantal gereden kilometers terug te dringen door afspraken zo efficiënt mogelijk te plannen en waar mogelijk fysieke meetings te vervangen door videovergaderingen. Ook reduceren wij het verbruik van papier. Contracten, facturen en correspondentie verwerken en versturen we zoveel mogelijk digitaal. Hiermee wordt veel bespaard op onnodig gebruik van papier.

Goed ondernemerschap

We zorgen niet alleen goed voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onze klanten. We doen op een eerlijke en transparante manier zaken, waarbij we onderling vertrouwen hoog in het vaandel hebben staan. Wij vinden vertrouwen vele malen belangrijker dan een duimendik waterdicht contract. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze klanten en behartigen hun belang alsof het ons belang is. Om een vinger aan de pols te houden, meten we op regelmatige basis de klanttevredenheid. We vinden niet alleen het cijfer dat onze klanten ons geven belangrijk, maar we vragen vooral om feedback die ons kan helpen onszelf nog verder te verbeteren.

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Hoe kunnen we je helpen?

Laat ons weten hoe wij jou kunnen bereiken.

Vacature is toegevoegd aan je favorieten!
Vacature is verwijderd uit je favorieten!